Grondstof

Een belangrijk onderdeel in onze procesvoering is de grondstof. De juiste grondstoffen zijn niet op elke hoek van de straat te koop. Het is dus van groot belang dat de juiste routes worden bewandeld op het gebied van inkoop. Onze grondstoffen kopen
wij wereldwijd in. In de loop van de jaren hebben wij een groot netwerk opgebouwd waarin wij onze weg goed weten te bewandelen. Onze inkoop bestaat naast de reguliere soorten ook uit Beter Leven Keurmerk en biologische grondstoffen. Wij zien de afzet en dus ook de inkoop van Beter Leven Keurmerk en biologische producten stijgen.

Binnen ons proces hebben wij te maken met 2 hoofdstromen grondstof, rund en varken. Voor alle vleesdelen
die binnen komen geldt dat ze onderworpen worden aan een strenge controle.

Rund
Er is een grote verscheidenheid aan kwaliteiten te verkrijgen. Het is van belang dat wij hierin de juiste partners hebben gevonden. 

Voor rundvlees is een belangrijke controle die wij uitvoeren de pH. Deze controle is van belang aangezien een verkeerde pH waarde met name voor rookvlees een groot probleem in kwaliteit kan opleveren. 

Varken
De grondstoffen van het varken komen voor het overgrote deel van Nederlandse bodem. De
binnengekomen delen van het varken worden intern gekeurd en geclassificeerd. Dit is noodzakelijk aangezien wij zorgvuldig de juiste grondstof selecteren voor een specifiek product. Van groot belang is bijvoorbeeld een selectie op vetgehalte maar ook het formaat bepaalt de geschiktheid voor een product.