Voedselveiligheid

Voeding produceren is een serieuze aangelegenheid! Risico’s dienen vermeden te worden. Het is dan ook van belang dat de voorschriften die er zijn worden nageleefd. Dit zijn zowel de regels die vanuit de overheden worden opgelegd maar ook de regels die intern gelden.

Door het volgen van strenge richtlijnen wordt dagelijks met de grootste zorg gewerkt. Deze richtlijnen zijn intern vervat in een goedgekeurd H.A.C.C.P. procesbeheerssysteem. De kwaliteit van dat systeem en de borging binnen de bedrijfsvoering  worden bewaakt door middel van een onafhankelijke BRC certificering.

Het spreekt voor zich dat wij het belangrijk vinden dat de regels goed worden nageleefd. Wij geven daarom stelselmatig voorlichting en training aan ons personeel om iedereen scherp en alert te houden.

Kortom nemen wij de voedselveiligheid zeer serieus.