Tijd

Vaak wordt dit proces onderdeel onderschat. Het is voor onze producten van groot belang dat de tijd die wij ze geven om te rusten voldoende is. Dit is nodig om de kwaliteit van de producten te kunnen waarborgen. Het is de basis van een goed eindresultaat.

Het laten rusten van de producten varieert per product. Voor de verschillende producten verschilt dit van minimaal een week tot wel 4 weken. 

Het lijkt wel een beetje op het principe van een goede wijn. Deze krijgt ook de tijd om te rusten en verkrijgt daardoor de juiste eigenschappen.