Verantwoord ondernemen

Wij zijn ons terdege bewust van de verantwoordelijkheden die wij dragen als producent van vleeswaren. Het maken van de producten gebeurt dan ook onder streng gecontroleerde omstandigheden. In de eerste plaats voldoen wij aan alle moderne kwaliteitseisen op het gebied van voedselveiligheid. Daartoe werken wij met een goedgekeurd H.A.C.C.P. systeem en zijn wij BRC gecertificeerd.

Ook het welzijn van onze medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Het zijn niet alleen de faciliteiten maar met name de mensen die de kwaliteit van onze producten kunnen borgen. Wij zijn dan ook van mening dat ons team van vakbekwame mensen een belangrijk onderdeel uitmaken van het gehele proces. Het bieden van de juiste faciliteiten en het zorgen voor een prettige werksfeer is onderdeel van onze dagelijkse zorg.

Het werken met de juiste grondstoffen en geselecteerde betrouwbare leveranciers maakt daarbij essentieel onderdeel uit van ons beleid.

Naast de arbeidsomstandigheden heeft ook milieuzorg onze aandacht. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren veel geinvesteerd in verlaging van haar energiegebruik. Zo zijn zonnepanelen op onze daken aangebracht, is overgeschakeld op LED verlichting en is met succes een warmte terugwinningsinstallatie in gebruik genomen. Daarnaast zijn we voor enkele consumentenproducten overgestapt naar recyclebare verpakkingen.